2000. február 26.
Krúdy Gyula Középiskola, Győr

 1. Egy tízes számrendszerben felírt négyjegyû számból kivonjuk azt a háromjegyû, majd kétjegyû, végül egyjegyû számot, amelyet az eredeti szám utolsó, utolsó két, illetve utolsó három jegyének elhagyásával kapunk. Melyik volt ez a négyjegyû szám, ha a kivonások elvégzése után 1763 maradt?

 2. Oldja meg a valós számok halmazán a következõ egyenletet:

 3. Egy derékszögû háromszög kerülete 30cm, az átfogóhoz tartozó magasság 6cm. Mekkorák az oldalai?

 4. Az ABC szabályos háromszög belsejében vegyünk fel egy P pontot. P-bõl bocsássunk merõlegeseket az oldalakra (a merõleges vetületek a D, E és F pontok). Bizonyítsa be, hogy AF+CE+BD=s, ahol s a háromszög kerületének felét jelöli.

 5. Bizonyítsa be, hogy egy 10cm sugarú körlemezt nem fedhetünk le két darab 9,9cm sugarú körlemezzel!

   


 1. Egy áruházból 7 darab 3 tonnás teherautóval kell elszállítani 50 csomagot. Az elsõ csomag 370 kg, a második 372 és minden következõ 2 kg-mal nehezebb az elõtte levõnél. El lehet-e szállítani egy fordulóval az összes csomagot, ha egyetlen kiló túlterhelést sem engedünk meg?

 2. Válaszoljunk!

  a.) Hány darab hatjegyû szám létezik?
  b.) Hány olyan hatjegyû szám van, amelyben pontosan egy 5-ös szám szerepel?
  c.) Hány olyan hatjegyû szám van, amelyben legalább egy 5-ös számjegy szerepel?
  d.) Hány olyan hatjegyû szám van, amelyben pontosan egy darab 0 van?
  e.) Hány olyan hatjegyû szám van, amelyben legalább egy darab 0 van?
 3. Oldja meg a

  egyenletet a való számok halmazán!
 4. Határozza meg az

  függvény minimumát!
 5. Vegyük fel az ABC háromszög AB oldalán az E, AC oldalán az F pontot úgy, hogy teljesüljön. Bizonyítsa be, hogy ekkor E és C BF-tõl mért távolságának mértani közepe nem nagyobb, mint !

   


 1. Egy tizes számrendszerben felírt négyjegyû számból kivonjuk azt a háromjegyû, majd kétjegyû, végül egyjegyû számot, amelyet az eredeti szám utolsó, utolsó kettõ, illetve utolsó három számjegyének elhagyásával kapunk. Mi volt az eredeti szám, ha a kivonások után 1778-at kapunk?

 2. Határozzuk meg azt a másodfokú egészegyütthatós polinomot, amelyre és , valamint és teljesül!

 3. Legyen ABCD négyzet területe 1 egység. Jelölje P az AB oldal negyedelõpontját, Q a BC oldal harmadolópontját és R a CD oldal felezõpontját. Határozzuj meg a PQR háromszög területét!

 4. Az ABC háromszögben a CBA szög =45o. Jelöljük ki a BC oldalon a P pontot úgy, hogy BP:PC=1:2 és a CPA szög =60o legyen. Mekkora az ABC háromszög másik két szöge?

   


 1. Az a, b, c való számokra teljesül, hogy és . Számítsuk ki értékét!

 2. Oldjuk meg az alábbi egyenletet a természetes számok halmazán:

  !
 3. Az ABC háromszögben a C csúcsból induló magasságvonal, súlyvonal és belsõ szögfelezõ az ACB szöget négy egyenlõ részre osztja. Bizonyítsuk be, hogy az ABC háromszög derékszögû!

 4. Az ABC derékszögû háromszögben (BAC szög=90o) megrajzoljuk az egyenest és megszerkesztjük a CAD szög és az ABD szög szögfelezõit. Ezek a szögfelezõk a BC és AD egyeneseket E és F pontokban metszik. Bizonyítsuk be, hogy EF párhuzamos AC-vel!