2004. február 28.
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola, Győr

 1. Három (pozitív) prímszám szorzata egyenlő számtani közepük huszonegyszeresével. Melyek ezek a prímek.

 2. Bizonyítsa be, hogy osztható 10-zel.

 3. Legyen n kettőnél nagyobb természetes szám. Határozza meg az kifejezés utolsó számjegyét.

 4. Egy szimmetrikus trapéz átlói merőlegesek egymásra és 1:7 arányban osztják egymást. Mekkora a trapéz területe, ha kerülete

 5. Egy urnában 3 fekete, 2 fehér és 4 sárga golyó van. Egymás után, visszatevés nélkül kihúzunk kettőt. Mekkora az esélye annak, hogy mind a kettő fekete.

   


 1. Hány olyan ötjegyű szám van, amelyben minden előforduló számjegy annyiszor szerepel, mint amennyi a számjegy értéke.

 2. Melyik az a két szabályos sokszög, amelyek szögei nagyságának aránya megegyezik csúcsaik számának arányával.

 3. Egy háromszög T területére teljesül, hogy . Mekkora a c oldallal szemközti szög.

 4. Három fiú golyókkal játszik. A játék előtt golyóik aránya 7:6:5, játék után 6:5:4.Egyikük 12 golyót nyert. Hány golyójuk volt külön-külön a játék előtt.

 5. Egy 12 dm hosszú, 8 dm széles téglalap alakú üvegtábla egyik sarkából letörött egy 3dm és 4 dm hosszúságú befogókkal rendelkező derékszögű háromszög alakú darab. A megmaradó részből kivágtuk (az eredeti oldalakkal párhuzamosan) a lehető legnagyobb területű téglalap alakú táblát. Mekkorák ennek az oldalai.

   


 1. Melyik az a tíz különböző pozitív egész szám, amelyek összege 56?

 2. Az ABCD konvex négyszögnek A-nál 60o-os, B-nél és D-nél pedig derékszöge van, továbbá AD = 12 egység. A D csúcsnak az AB oldalon levő merőleges vetülete felezi az AB oldalt. Mekkora a négyszög területe?

 3. Határozd meg az összes olyan p prímszámot, amelyre p2+8 is prímszám!

 4. Egy háromszög beírt körének középpontját tükrözzük az oldalakra. Mekkora a háromszög A csúcsnál levő szöge, ha a tükörképeken átmenő kör tartalmazza az A csúcsot?

   


 1. Oldjuk meg a való számok halmazán a következő egyenletet:

  !

 2. Definiáljuk a valós számok halmazán az alábbi két művelet:  és . Határozd meg a sík azon P(x;y) pontjainak halmazát, amelyekre  és  !

 3. Legyen adott az ABC háromszög. Rajzoljunk a háromszög beírt köréhez az egyik oldallal párhuzamos érintőt. Bizonyítsuk be, hogy az érintő háromszögön belüli szakasza nem nagyobb, mint a kerület nyolcadrésze!

 4. Bizonyítsuk be, hogy nincs olyan (x,y,z) számhármas, amelyre az kifejezés minden valós a, b és c értékre nullával lenne egyenlő!

   Szakközépiskola I.

 1. Rigó József
  Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola
 2. Neuberger Etelka
  Porpáczy Aladár Kertészeti Szakközépiskola
 3. Tűz Csaba
  Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola
 4. Schall Barbara
  Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola
 5. Fekete Krisztián
  Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola

Szakközépiskola II.

 1. Balázs Miklós
  Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola
 2. Tóth Krisztián
  Vas és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium
 3. (Megosztott díj)
  Horváth Ágnes Erika
  Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola
   
  Kiss József
  Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola
 4. (Megosztott díj)
  Horváth Miklós
  Vas és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium
   
  Szabó Diána Nóra

Gimnázium I.

 1. (Megosztott díj)
  Nikházy László
  Kazinczy Ferenc Gimnázium
   
  Csorba János
  Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont
   
  Estélyi István
  Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta
   
  Csató László
  Révai MIklós Gimnázium
   
  Antal Máté
  Révai MIklós Gimnázium

Különdíj

Páldy Sándor
Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta


Gimnázium II.

 1. Birkus Róbert
  Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta
 2. Pathó Róbert
  Párkányi 8 osztályos Gimnázium
 3. (Megosztott díj)
  Dömötör Erika
  Révai Miklós Gimnázium
   
  Stippinger Marcell
  Széchenyi István Gimnázium
 4. Pathó Gábor
  Párkányi 8 osztályos Gimnázium

Különdíj

Pál Gyula
Rimaszombat

 


Képek a versenyről